Program

Rond 1 10 Maj 14.00 - 21.00
Rond 2 11 Maj 14.00 - 21.00
Rond 3 12 Maj 14.00 - 21.00
Rond 4 13 Maj 14.00 - 21.00
Rond 5 14 Maj 12.00 - 19.00 (OBS!)

Betänketid:40 drag/100 minuter + 20 drag/50 minuter + 15 minuter för resten av partiet.30 sekunders tillägg per drag från drag 1